Wołowski Recykling Lokalny

Przetwarzanie, kreowanie i nadawanie nowego życia starym przedmiotom to główna idea projektu Wołowski recykling lokalny. Inicjatywa rozpoczęła się z początkiem lipca angażując do wspólnego działania lokalną społeczność, artystów i rzemieślników.

Nasza placówka również zaangażowała się w inicjatywę. 23 sierpnia br. mogliśmy czynnie uczestniczyć w warsztatach tworzenia mebli z europalet. Nasi wychowankowie mogli samodzielnie zaprojektować przedmioty codziennego użytku – ławki, stoły, kwietniki, które potem samodzielnie wykonali. Cała akcja zakończy się wystawą wykonanych przedmiotów w Wołowskim Ośrodku Kultury.

Taka inicjatywa daje możliwość rozwijania kreatywności wśród młodzieży oraz rozwijania dotąd nieznanych pasji. Dziękujemy pracownikom Wołowskiego Ośrodka Kultury za włączenie dzieciaków do tej inicjatywy!

Wołowski Recykling Lokalny