Wołowski Recykling Lokalny

Przetwarzanie, kreowanie i nadawanie nowego życia starym przedmiotom to główna idea projektu Wołowski recykling lokalny. Inicjatywa rozpoczęła się z początkiem lipca angażując do wspólnego działania lokalną społeczność, artystów i rzemieślników.

Nasza placówka również zaangażowała się w inicjatywę. 23 sierpnia br. mogliśmy czynnie uczestniczyć w warsztatach tworzenia mebli z europalet. Nasi wychowankowie mogli samodzielnie zaprojektować przedmioty codziennego użytku – ławki, stoły, kwietniki, które potem samodzielnie wykonali. Cała akcja zakończy się wystawą wykonanych przedmiotów w Wołowskim Ośrodku Kultury.

Taka inicjatywa daje możliwość rozwijania kreatywności wśród młodzieży oraz rozwijania dotąd nieznanych pasji. Dziękujemy pracownikom Wołowskiego Ośrodka Kultury za włączenie dzieciaków do tej inicjatywy!

Wołowski Recykling Lokalny
Skip to content