Dnia 26.04.2014r. wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie uczestniczyli w akcji sprzątania, której inicjatorem tego wydarzenia był nasz sponsor LG Display. 
Dzieci, wychowawcy oraz przybyli sponsorzy porządkowali teren miejski.  Uzbierano 15 worków posegregowanych śmieci w: papier, plastik, szkło oraz odpadów organiczne.  
Celem akcji było pobudzenie i wzmocnienie świadomości ekologicznej wychowanków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
Ideą akcji jest praktyczna edukacja rozwoju zrównoważonego m.in promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych) oraz racjonalnej gospodarki odpadami( od zbiórki selektywnej po recykling). Każde z dzieci, za aktywne uczestnictwo w akcji otrzymało po dużej pizzy, które zostały zakupione przez sponsora. 
Składamy serdeczne podziękowania Naszemu sponsorowi LG Display za zorganizowanie całego przedsięwzięcia.
						Karolina Fedorowicz
 
 

Sprzątanie ziemi