Ognisko wychowanków
Dnia 22 marca 2014r. odbyło się ognisko, na które przybyli byli wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Godzięcinie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również była dyrektor Placówki pani Renata Milczanowska. 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie pani Anny Janus oraz wychowawców. Czar ognia zbliżył do siebie wszystkich uczestników tego wydarzenia. W  przyjacielskiej atmosferze byli wychowankowie wspominali te przyjemne chwile, których w Placówce Im nie brakowało. 
Dla obecnych wychowanków było to niezwykle ekscytujące spotkanie. 
Z całą pewnością nieostatnie.

Spotkanie po latach