Prewencja z PZU

24 marca 2016 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie zostało zorganizowane spotkanie z Policjantem, na którym zostały omówione kwestie bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole i na ulicy. Policjant omówił zasady poruszania się pieszych oraz rowerem na drodze. Później dzieci rozwiązywały testy dotyczące wiedzy na temat bezpieczeństwa. Na koniec spotkania rozdano zakupione przedmioty służące bezpieczeństwu dzieci w placówce oraz podczas wycieczek zorganizowanych.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa podczas wycieczek – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach oraz zwiększenie widoczności podczas zorganizowanych wycieczek.

W ramach finansowania zadania prewencyjnego firma ubezpieczeniowa PZU zakupiła dla naszej placówki materiały potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków – kamizelki odblaskowe, apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnicę.

Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie za bardzo pouczającą prelekcję oraz firmie PZU za prezenty, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych wychowanków!

20160323_165542 20160323_160827 20160323_161612

Prewencja PZU