KOMUNIKAT

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie zaprasza instytucje, inwestorów oraz firmy prywatne do wejścia w patronat Domu Dziecka bądź pomoc jednorazową w formie darowizny.
Dyrektor Placówki oraz organ prowadzący jakim jest powiat wołowski dokładają wiele trosk i wysiłku w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki, niemniej jednak potrzeby przewyższają możliwości finansowe.
Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój naszej placówki, aby naszym dzieciom żyło się lepiej.

Z poważaniem
Anna Janus
Dyrektor PO-WTS w Wołowie


Skip to content