Narodowe Czytanie „ Wesela”

W tym roku „ Wesele” Stanisława Wyspiańskiego stało się lekturą Narodowego Czytania w Polsce. Inauguracja akcji odbyła się 2 września 2017 roku z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Prezydent przekonywał, iż ze względu na walory dramatu pod względem historycznym, kulturowym i patriotycznym warto przeczytać to arcydzieło.
Również w naszym mieście 27 września br. w Zespole Szkół Zawodowych odbyło się Narodowe Czytanie przy udziale zaproszonych gości. Lektorami byli dyrektorzy szkół i placówek powiatowych oraz uczniowie szkoły. Nasza wychowanka – Zuzanna Mikołajczyk także czytała fragment lektury.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie naszej placówki do udziału w Narodowym Czytaniu „Wesela”.

Narodowe Czytanie „ Wesela”