Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie spośród 452 wniosków złożonych przez organizacje i instytucje z całej Polski otrzymała grant w ramach dofinasowania projektu II edycji Programu Grantowego „ Bank Ambitnej Młodzieży”, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie realizuje projekt pt. ” Młodość to siła i działanie – stawiamy na przedsiębiorczość” w obszarze aktywności gospodarczej, obywatelskiej oraz społecznej. Warsztaty prowadzi – Pani Izabela Michońska, doradca zawodowy, nauczyciel przedsiębiorczości w CKZiU w Wołowie.

Warsztaty swoją tematyką obejmują definicję przedsiębiorczości, poznawanie siebie oraz współdziałania w grupie, wybór zawodu a system wartości czy aktywizację na rynku pracy. Młodzi ludzie uczą się podejmować decyzje, analizować swoje możliwości na rynku pracy czy prezentacji przed potencjalnym pracodawcą.

Sądzę, że po zakończeniu projektu nasi wychowankowie posiądą konkretną wiedzę i narzędzia, aby stać się bardziej przedsiębiorczymi i przebojem wejść na rynek pracy!

 

Dyrektor PO-WTS w Wołowie Anna Janus

SDC13354 SDC13349 SDC13351 SDC13352

„Młodość to siła i działanie – stawiamy na przedsiębiorczość”