Marsz Kościuszkowców

   Dzięki zaproszeniu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie mogliśmy wziąć udział w Obchodach Rocznicowych Marszu Kościuszkowców. Tadeusz Kościuszko jest patronem szkoły i rokrocznie uczniowie przebrani za postacie z dawnej epoki tańczą poloneza na wołowskim rynku. Jest to piękna tradycja, upamiętniająca wydarzenia historyczne. Uczy to młodych ludzi patriotyzmu oraz poszanowania i umiłowania do ojczyzny.

Marsz Kościuszkowców