„ Marsz białej wstążki”

„Biała Wstążka” to międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, zainicjowania w 1991 r. w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu. 25-letni Marc Lepine zastrzelił wówczas 14 kobiet w budynku montrealskiej politechniki, a jako uzasadnienie swojej nienawiści do nich podał, że uważa za niewłaściwe, aby kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowało około stu tysięcy mężczyzn, którzy na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięli do ubrań białą wstążkę. Co roku w rocznicę tych wydarzeń w ponad pięćdziesięciu krajach świata odbywają się symboliczne marsze „Białej Wstążki”, których uczestnicy przypominają o wciąż zdarzających się przypadkach przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na przemoc w otoczeniu.
21 listopada w Wołowie po raz pierwszy odbył się marsz, który jest jednym z elementów projektu profilaktycznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie. Stanowi realizacje działań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nasza placówka również włączyła się w kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet i nie tylko. Wzięliśmy udział w pochodzie ulicami miasta, następnie w rynku szkoły zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne oraz odbyła się degustacja ciepłej grochówki.

Marsz białej wstążki