15 stycznia po raz kolejny wychowankowie naszej placówki zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania w Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Wołowie. Cały wieczór przebiegł w niezwykle radosnej i przyjaznej atmosferze. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki przy akompaniamencie muzycznym. Wspólny śpiew połączył młodzież z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Środowiskowego Hufca Pracy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie oraz zaproszonych gości. Tegorocznemu kolędowaniu towarzyszył występ wokalny kleryka z Bagna pochodzącego z Peru, który zaprezentował pieśni w swoim ojczystym języku. Dziękujemy organizatorce przedsięwzięcia – Pani Pedagog Renacie Milczanowskiej za zaproszenie oraz możliwość uczestniczenia w tak magicznym spotkaniu!

 

20150115_190138 20150115_181106 20150115_181135

Koledowanie w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie