Dnia 11.04.2014r. na wołowskim Rynku odbył się Jarmark Wielkanocny. Organizatorem tego wydarzenia była gmina Wołów oraz Wołowski Ośrodek Kultury. Spośród około 30 stoisk, jedno było przeznaczone dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie. Udział w Jarmarku poprzedziło wielodniowe przygotowanie przeróżnych ozdób wielkanocnych. Wychowankowie z wielkim zapałem oraz dokładnością zdobili pisanki i robiły stroiki. Okazało się, że ich kreatywność nie zna granic. W trakcie Jarmarku był organizowany konkurs na najładniejszy koszyk wielkanocny. Zwyciężył koszyk z Mojęcic. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, za które chcemy podziękować wszystkim uczestnikom Jarmarku.
							Tekt : Karolina Fedorowicz

Jarmark Wielkanocny