I Turniej Piłki Plażowej „ Plażówka – Siatkówka 2015” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie

12 czerwca br. odbył się I Turniej Piłki Plażowej „ Plażówka-Siatkówka 2015”, którego organizatorem była Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Wołowskiego – Pana Macieja Nejmana, natomiast fundatorem pucharów i medali był Burmistrz Miasta i Gminy Wołów – Pan Dariusz Chmura.

Celem zawodów była popularyzacja piłki siatkowej plażowej oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego.

W Turnieju wzięło udział 6 drużyn ze szkół i ośrodków wychowawczych powiatu wołowskiego. Była to młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym, Gimnazjum Specjalnego MOS przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołowie, Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Pomimo początkowo niesprzyjającej aury pogodowej, humory i duch rywalizacji wszystkim uczestnikom dopisywały. W końcowej rywalizacji zwyciężyła drużyna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Panu Staroście – Maciejowi Nejmanowi dziękujemy za objęcie honorowym patronatem naszego turnieju, a Panu Burmistrzowi – Dariuszowi Chmurze z całego serca dziękujemy za wspaniałe puchary i medale! Do zobaczenia za rok!

IMG_5382 IMG_5318 IMG_5332 IMG_5333 IMG_5338 IMG_5349 IMG_5359 IMG_5362 IMG_5373

I Turniej Piłki Plażowej „Plażówka- Siatkówka”