30 września obchodziliśmy w naszej placówce Dzień Chłopca. W tym dniu dziewczęta złożyły swoim kolegom życzenia oraz wręczyły prezenty. Nie zabrakło również konkursów i zabaw. Z okazji tego święta postawiono przed chłopcami ciekawe zadania: począwszy od przyszywania guzików, aż do znajomości przepisów kulinarnych. Musieli również wykazać się zręcznością podczas konkursu jedzenia jabłka bez użycia rąk. Na zakończenie każdy z chłopców otrzymał pamiątkowy dyplom.

1 2

Dzień Chłopca