Ciś kurczaka”

Głównym celem programu profilaktycznego realizowanego podczas wakacji było wspomaganie wychowanków w radzeniu sobie z trudnościami jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także zagospodarowanie w konstruktywny sposób czasu wolnego. Dzięki środkom finansowym otrzymanym przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wołów mogliśmy zrealizować bardzo ciekawy projekt, który przyczyni się do kształtowania odpowiednich postaw wśród naszych podopiecznych.

Program realizowany był w formie zajęć plenerowych , w których dzieciaki wykazały się m.in. umiejętnościami zbudowania szałasu w lesie , rozpalenia ogniska czy zabawą w podchody. Zwieńczeniem projektu była wycieczka do Wrocławia w czasie której zwiedzano stolicę regionu. W trakcie trwania projektu dzieciaki prowadziły „ Wakacyjne dzienniczki uczuć’, w których zapisywały swoje spostrzeżenia. Serdecznie dziękujemy Panu Przemkowi Szotowi – terapeucie, który nieustannie dba o to, by nasi wychowankowie poszukiwali w sobie siły w pokonywaniu wszelakich przeciwności losu.

Ciś kurczaka