Chcesz pomóc?

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie zaprasza instytucje, inwestorów oraz firmy prywatne do wejścia w patronat Domu Dziecka bądź pomoc jednorazową w formie darowizny. Dyrektor Placówki oraz organ prowadzący jakim jest powiat wołowski dokładają wiele trosk i wysiłku w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki, niemniej jednak potrzeby przewyższają możliwości finansowe.
Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój naszej placówki, aby naszym dzieciom żyło się lepiej.

Z poważaniem
Anna Janus
Dyrektor PO-WTS w Wołowie

Wpłacając darowiznę na konto wspomagasz dzieci!!!

Bank Spółdzielczy Oddział Oborniki Śląskie

79 9583 1022 0100 0299 2001 0001

Skip to content