Ognisko integracyjne

  W dniu 13.08.2014 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie odbyło się ognisko integracyjne uczestników projektu ekologicznego w ramach wizyty dzieci z partnerskiego powiatu berdyczowskiego na Ukrainie.
Dzieci z Ukrainy przebywające w naszym powiecie w ramach letniego wypoczynku integrowały się z dziećmi przebywającymi na co dzień w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ogólnie w spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
W programie imprezy znalazło się m.in.:

  • Pieczenie kiełbasek
  • Wspólne śpiewanie piosenek w języku polskim i ukraińskim
  • Gry i zabawy sportowe

      Ognisko miało na celu integrację przybyłych gości z lokalnym środowiskiem , w tym przypadku z dziećmi przebywającymi w placówce. Impreza zakładała nie tylko zapoznanie się z nowymi osobami, wzajemne poznanie kultur narodowych, ale także oderwanie od codzienności oraz wprowadzenie innej, alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu.
Uczestnikom imprezy towarzyszyła przeplatana deszczem pogoda, ale mimo tego wszyscy mieli wyśmienite humory. Organizatorzy zapewnili wszystkim kiełbaski z grilla i chłodne napoje, za co z całego serca dziękujemy.

Ognisko integracyjne